Opvragen van Nederlandse aktes in Spanje

Opvragen van Nederlandse aktes in Spanje

Om een Nederlandse akte voor u  op te vragen en/of legaliseren is het niet noodzakelijk om de Nederlandse nationaliteit te bezitten.

Ik heb voor het opvragen van Nederlandse aktes in Spanje dan wel  de volgende documenten nodig:

  • Een kopie van een geldig  paspoort of van een geldige  identiteitskaart.
  • Als u een recent (en eventueel gelegaliseerd) document nodig heeft: een kopie van het (oude) document.
  • Als het alleen om legalisatie gaat: de  originele Nederlandse akte. De akte mag meestal niet langer dan 3 maanden geleden zijn afgegeven.

Documenten

Geboorte-akte

Ik vraag voor u bij de Nederlandse of Spaanse autoriteiten de originele akte op.

Verklaring van ongehuwd zijn

Een verklaring van ongehuwd kan ik voor u opvragen bij de burgerlijke stand. De Spaanse autoriteiten geven een dergelijke verklaring echter niet af aan mensen met de Nederlandse nationaliteit. Bij de notaris kan een eigen verklaring worden opgesteld. Deze eigen verklaring is niet afgegeven door een overheidsinstantie en is daarom niet vrijgesteld van legalisatie. De verklaring dient te worden voorzien van een apostille.

Huwelijksakte

Ik vraag voor u bij de Nederlandse ofSpaanse autoriteiten de originele akte op.

Echtscheidingsakte

Ik vraag voor u bij de Nederlandse of Spaanse autoriteiten de originele akte op.

Overlijdensakte

Ik vraag voor u bij de Nederlandse of Spaanse autoriteiten de originele akte op.

Registreren van buitenlandse aktes

Het registreren bij het centraal register in Nederland van een geboorte, huwelijk of overlijden – plaatsgevonden in het buitenland (binnen en buiten Europa) is een langdurig proces (bijna 1 jaar). Doorgaans kan ik dit voor u regelen binnen 6 maanden.

Op deze manier komt u in bezit van een internationale akte die binnen heel Europa geldig is. Deze registratie doe ik ook voor geboortes en huwelijken die buiten Europa hebben plaatsgevonden. De enige eis is dat één iemand van de betrokken partij de Nederlandse nationaliteit bezit. Tevens bestaat de mogelijkheid een huwelijksboekje aan te vragen.

Opvragen van Nederlandse aktes in Spanje? Ik regel het voor u op een Nederlandse manier!