Begeleiden bij aankoop huis

Een huis kopen in Malaga is een droomwens van velen die maar door sommigen wordt gerealiseerd. Wie het huis van zijn dromen heeft gevonden, ervaart het feitelijk kopen van een huis vaak als een sprong in het duister. 

Notaris-Spanje
De meeste aspirant-kopers zijn niet bekend met het kopen van een huis in Malaga, de taal, de wettelijke voorschriften, de contractbepalingen of de gevolgen van een dergelijke aankoop. Hierdoor wordt het plezier van het vooruitzicht van een huis kopen in Malaga vaak getemperd door onzekerheid over de mogelijke risico’s die aan een dergelijke stap vastzitten. Mijn aankoopbegeleiding van een huis in Malaga kan deze onzekerheden voor een groot deel voor u wegnemen. 

Taalproblemen
Weinig aspirant-kopers zijn de Spaanse taal zo machtig dat zij juridische en ambtelijke documenten kunnen lezen. Ik verzorg de vertaling van alle bij de koop gebruikte documenten, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk in samenwerking met een officieële tolk/vertaalster.

Waaruit bestaat de aankoopbegeleiding?

 • Opstellen c.q. beoordelen van de voorlopige koop/verkoopovereenkomst
 • Uitvoeren van kadastrale recherche naar de tenaamstelling en juridische hoedanigheid van de woning en het perceel
 • Uitvoeren van onderzoek naar eventuele hypotheken, andere schulden of beslagen die op het pand rusten
 • Onderzoek naar eventuele schulden bij belastingen, nutsbedrijven en, indien van toepassing, bij vereniging van eigenaren
 • Advisering m.b.t. juridische en fiscale aspecten van de koop
 • Financiële afwikkeling van de aankoop
 • Voorbereiden van de transportakte bij de notaris
 • Mondelinge vertaling van de transportakte bij de notaris
 • Zorgdragen van actualisering van de betalingen van de onroerend goedbelasting en overschrijving daarvan op naam van de nieuwe eigenaar
 • Inhouding, aangifte en betaling van 3% “winstbelasting”, indien van toepassing
 • Inschrijving van de transportakte in het eigendomsregister
 • Overschrijven van contracten van water en elektriciteit
 • Melding van de overdracht bij de vereniging van eigenaren