ik vertrek naar Spanje of Malaga

De bedrijfsvormen in Spanje

Ik vertrek uit Nederland en ga ondernemen in Spanje/Malaga. Laat mij u helpen bij de start

Wilt u een eigen bedrijf beginnen in Spanje en u neemt geen bestaand bedrijf over, dan zal u als eerste een keuze dienen te maken over de bedrijfsvorm.

  • Comerciante individual of Autónomo = Eenmanszaak
  • Comunidad de Bienes = Gemeenschap van goederen
  • Sociedad Civil = Burgerlijke maatschap
  • Sociedad Regular Colectiva, S.R. of S.R.C. = Vennootschap onder firma
  • Sociedad en comanditaria = Commanditaire vennootschap
  • Sociedad Limitada, S.L. = Besloten vennootschap (BV)
  • Sociedad Anónima, S.A. = Naamloze vennootschap (NV)

Aansprakelijkheid

Bij de eerste vijf genoemde ondernemingsvormen is de ondernemer zelf persoonlijk aansprakelijk. Bij de besloten en naamloze vennootschappen, waar sprake is van een gelimiteerde aansprakelijkheid zoals de S.A. of de S.L., geldt de aansprakelijkheid slechts voor het gestorte kapitaal.

Belasting betalen

Bij de eerste vijf genoemde ondernemingsvormen betaalt de ondernemer zelf de belasting over de gemaakte winst, middels de inkomstenbelasting. Bij de S.L. en S.A. betaalt u vennootschapsbelasting (Impuesto sobre la renta de sociedades). De vennootschapsbelasting in Spanje wordt tussen 2007 en 2011 stapsgewijs verlaagd met  1 procent per jaar. Deze verlaging gaat van 35 procent in 2007 naar 30 procent in 2011. Daarbij worden de meeste aftrekposten geschrapt. Voor het midden- en kleinbedrijf worden de tarieven verlaagd van 30 naar 25 procent. Na aftrekposten betalen kleine en middelgrote organisaties gemiddeld ongeveer tussen de 24 en 26 %. Een ondernemer of zelfstandige moet elk kwartaal een belastingaangifte indienen en vooruitbetalingen doen op het geschatte belastingbedrag dat hij voor dat jaar verschuldigd is.