Wonen en werken in Spanje

aanmelden politie in Spanje

NIE aanvragen…Inschrijven in de gemeente 

Het aanvragen van een NIE-nummer is noodzakelijk voor economische en zakelijke transacties en vergelijkbaar met het Nederlandse Burger Service Nummer.

Ik kan u begeleiden en behulpzaam zijn bij het aanvragen van een NIE-nummer en bij het aanmelden in uw gemeente.

 Werken in Spanje

Als u wilt werken in Malaga, Torremolinos of Fuengirola kan ik u op het spoor zetten .

Wilt u echt integreren en een baan tussen de Spanjaarden zelf, zoek het dan in de landbouw, bouw, autotechniek of metaalnijverheid. Wilt u in de toeristische sector dan is een baan in de horeca als kok, kelner of achter de bar misschien voor u weggelegd. U kunt zich natuurlijk ook richten op een van de Nederlandse bedrijven in Spanje.

Wonen in Spanje

Realiseer u goed dat in Spanje de werknemer op papier misschien wel goed beschermd is tegen ontslag en andere calamiteiten, maar in de praktijk dient u gewoon het veld te ruimen als uw baas geen zin meer in u heeft. Werktijden zijn in de praktijk vaak langer dan in uw contract is vermeld en door de siësta, de lange pauze van 14.00 uur tot 17.00 uur, maakt u lange dagen. Ook Spanje kent een wettelijk minimumloon, maar dat ligt vele malen lager dan in Nederland.

De werkvergunning

Voor burgers van de EU is het niet vereist een werkvergunning te hebben als u gaat werken in Spanje. Niet EU-ingezetenen hebben zowel een werk- als een verblijfsvergunning nodig. De aanvraag hiervoor kan tegelijkertijd ingediend worden. Het soort vergunning dat vereist is, hangt af van de activiteiten die u wilt ondernemen.

Arbeidswetgeving in Spanje

Als u gaat werken in Spanje is het wellicht belangrijk u op de hoogte te stellen van de arbeidswetgeving in Spanje. Informatie over het afsluiten van een arbeidscontract, werktijden, overuren, verlofdagen, vakantie, salaris, beëindiging van het arbeidscontract, gerechtelijke instanties voor arbeidsrecht en arbeidsrechtelijke procedures in Spanje vindt u in een uitgebreid artikel van Kristien Lesage & Juan Costa.