Verkoopbegeleiding

Met welke zuw huis verkopen in Spanje en Malagaaken krijgen verkopers van onroerend goed te maken?

 • Inhouding 3%
 • Verrekeningen elektriciteit en water
 • Controle op bewonersbijdrage VVE
 • Aflossing hypotheek
 • Cédula de Habitabilidad of Licencia de Ocupación
 • Legalisatie van niet-geregistreerde verbouwingen

Waaruit bestaat de verkoopbegeleiding ?

 • Opstellen c.q. beoordeling koop/verkoopovereenkomst
 • Voorcalculeren van bij verkoop verschuldigde belastingen
 • Actualiseren IBI
 • Voorbereiden transportakte bij de notarisescritura-de-propiedad of koopakte huis in Spanje
 • Mondelinge vertaling van de transportakte bij de notaris
 •  Aangifte IRPF (“winstbelasting”)
 • Eventueel terugvordering van teveel ingehouden belasting
 • Aanvragen nieuwe cedula de habitabilidad of Licencia de ocupacion
 • Voorbereiding aflossing hypotheek

Ik  kan u desgewenst via een notariële volmacht (poder) vertegenwoordigen.