De vormen van verzekeringen in Spanje

aansprakelijkheid in spanje

1. Algemeen

Verzekeringen in Spanje zijn ongeveer gelijk aan verzekeringen in België en Nederland maar wat is per definitie een verzekering?

Een verzekering is een contractuele relatie tussen de verzekeraar en de verzekerde.  Het contract is de polis. Om een geldige polis te hebben moeten er bepaalde zaken in vermeld staan:

 • Het verzekerde risico, alle risico’s die niet in de polis staan zijn dus ook niet verzekerd.
 • Het onderwerp dat voorwerp uitmaakt van de polis
 • Het risico waarvoor de verzekering dient, dood, brand, enz.
 • Het bedrag waarvoor men verzekerd is
 • De termijn van de polis, meestal een jaar met automatische verlenging

Een aanvraag door u voor een verzekering is niet bindend, u hoeft de verzekering niet te nemen.  Anderzijds als de verzekeringsmaatschappij u een voorstel heeft gedaan is zij gebonden door haar voorstel voor een periode van 15 dagen.

De verzekeringsmaatschappij kan de polis wel verbreken indien:

 • Indien er leugen of bedrog in het spel is bij uw aanvraag of schademelding
 • Indien er een verhoogd risico is
 • Indien het verzekerde goed verkocht is
 • Indien u de premie niet betaalt, maar de stopzetting gaat eerst in na 30 dagen

2. Enkele van de meest gebruikte verzekeringspolissen

A. Polis voor huiseigenaars (seguro del hogar)

Deze polis verzekert een woning, dit wil zeggen het huis zelf en de goederen in de woning tegen brand, water, enz.  De premie is afhankelijk van de waarde van de woning en de goederen in de woning.  Als de woning verhuurd is kan enkel de huiseigenaar de woning verzekeren, de huurder kan enkel een verzekering nemen voor de inboedel.

Een bank kan eisen dat u bij het nemen van een lening/hypotheek direct een inboedelverzekering afsluit.

B. De levensverzekering (seguro de vida)

Ik vermeld deze verzekering hier maar in feite hoeft hier niet veel uitleg te staan.  Er is geen verschil tussen België/Nederland en Spanje. Het komt er op neer dat de maatschappij een bedrag geeft bij het overlijden van een bepaalde persoon.

C. Ziekteverzekering

Hier bevat de polis de vermelding dat de maatschappij een bedrag geeft bij ziekte of invaliditeit en de medische kosten voor zijn rekening neemt.  Er zijn twee soorten medische verzekeringen:

 • Medische verzekering:  De verzekeringsmaatschappij heeft een groot aantal dokters voor zich werken die u medische verzorging kunnen geven afhankelijk van de polis
 • De terugbetaling van de onkosten: hier kiest u de dokter en de verzekeringsmaatschappij betaalt u terug.

Deze polissen dekken praktisch nooit specifieke behandelingen zoals bij AIDS, alcoholisme, drugsverslaving en arbeidsongevallen.

Men kan ook problemen ondervinden om na zijn zestigste verjaardag nog een verzekering te vinden voor een redelijke prijs.

D. Autoverzekering

Men heeft in Spanje twee soorten autoverzekeringen, de aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden (seguro de terceros  o de responsabilidad civil obligatoria) en de all-risk verzekering (seguro a todo riesgo).

D.1 De aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden

Deze verzekering is minimum verplicht in Spanje om met een voertuig te mogen rijden.  Deze verzekering dekt de schade aan personen en materiaal van derden.  Er is een maximum dekking van persoonlijke schade van ongeveer € 336.500 en van € 96.000 bij materiële schade.  Deze verzekering dekt dus niet persoonlijke schade, hetzij materieel als persoonlijk.

De verzekering keert geen schadevergoeding uit in de volgende gevallen:

 • Als de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs was
 • Als de bestuurder geen toelating had van de eigenaar
 • Als de bestuurder geen rijbewijs had

Extra dekking is mogelijk voor de inzittenden.

D.2 De all-risk verzekering

De allrisk verzekering dekt alle kosten die niet gedekt worden door de aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden. Dit is:

 • Medische kosten voor de eigenaar van het voertuig en de inzittenden
 • Schade aan het voertuig
 • Schade aan de inhoud van het voertuig
 • Diefstal van het voertuig

Indien u een Spaanse autoverzekering wenst te nemen is het wenselijk dat men van zijn Belgische/Nederlandse autoverzekering een bonus/malus verklaring meebrengt.  Meestal respecteert de Spaanse verzekeringsmaatschappij de bonus/malus korting.