Werken in Malaga

Werken in  Malaga? Een baan vinden moet u zelf doen, maar er voor zorgen dat u (legaal) kunt (blijven) werken of een uitkering kan aanvragen, ja dat kan ik voor u doen!werken in malaga

Werken in Malaga

Als men in Malaga (Spanje) werkt dan is men aangesloten bij de Spaanse sociale zekerheid.

De werkgever is verantwoordelijk voor het inhouden van de maandelijkse bijdrage op het loon.

Iedereen die aangesloten is bij de Spaanse sociale zekerheid heeft een kaart als bewijs van inschrijving.  Een rode voor werkenden en een groene voor gepensioneerden.De gepensioneerden betalen maar 10 % van hun medicijnen als eigen bijdrage.

De Spaanse sociale zekerheid heeft twee systemen beschikbaar:

Het algemene systeem: dit is geschikt voor de werknemer, een percentage van het loon wordt ingehouden door de werkgever en doorgestort samen met het deel dat de werkgever dient te betalen.

Het systeem voor de zelfstandige: hij is verantwoordelijk voor de totale som van de bijdrage.  Hij kan kiezen tussen en minimum en maximum bijdrage. Dit stelsel geeft geen recht op werkloosheidsvergoeding.