De Nederlandse overheid

Als u in Spanje woont en om wat voor reden dan ook te maken krijgt met de Nederlandse overheid, kan ik u van dienst zijn om zo efficiënt mogelijk dat te bereiken wat u nodig heeft.

Legalisatie van documenten – Spanje

Wilt u in Spanje officiële documenten opvragen en laten legaliseren? Bekijk dan voor welke documenten legalisatie is vereist en wat ik voor u kan doen om dit te bespoedigen en teregelen.

Het is altijd mogelijk dat een gemeente of de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de inhoud of echtheid van uw document wil onderzoeken.

Legalisatie

Geen legalisatie vereist

Sommige documenten uit Spanje kunt u in het gehele Koninkrijk der Nederlanden (Europees Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten) gebruiken zonder dat er een legalisatie nodig is. Dit geldt voor de volgende documenten:

  • Alle documenten van de burgerlijke stand (meertalige uittreksels alleen geldig voor Europees Nederland).
  • Alle akten en documenten betreffende de burgerlijke stand, de handelingsbevoegdheid of de familierechtelijke status van natuurlijke personen, hun nationaliteit, hun woon- of verblijfplaats, ongeacht voor welk gebruik zij zijn bestemd (alleen Europees Nederland en Aruba).
  • Documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren.
  • Verklaringen van huwelijksbevoegdheid.

Hoewel de vrijstelling ook voor eentalige, in het Spaans opgestelde uittreksels geldt, is het voor gebruik in Europees Nederland aan te bevelen om de Spaanse autoriteiten te vragen een meertalig uittreksel af te geven. Dit kan ik voor u regelen!

Apostille vereist

Overige documenten moeten eerst een apostille krijgen. Zowel op Nederlandse als Spaanse documenten kan ik dat voor u verzorgen. Lees meer een apostille in Malaga

Bemiddeling

Het registreren bij het centraal register in Nederland van een geboorte-, huwelijk of overlijden -die of dat plaatsvond- in het buitenland (binnen- en buiten Europa) is een langdurig proces (bijna 1 jaar). Doorgaans kan ik dit voor u regelen  binnen 6 maanden.

Op deze manier komt u in bezit van een internationale akte die binnen heel Europa geldig is. Deze registratie doe ik ook voor geboortes en huwelijken die buiten Europa hebben plaatsgevonden. De enigse eis is dat één iemand van de betrokken partij de Nederlandse nationaliteit bezit. Tevens bestaat de mogelijk een huwelijksboekje aan te vragen.

Opvragen van Nederlandse aktes:

Om een document voor u  op te vragen en/of legaliseren is het niet noodzakelijk om de Nederlandse nationaliteit te bezitten.

Ik heb dan wel  de volgende documenten nodig:

  • Een kopie van een geldig  paspoort of van een geldige  identiteitskaart.
  • Als u een recent (en eventueel gelegaliseerd) document nodig heeft: een kopie van het (oude) document.
  • Als het alleen om legalisatie gaat: het originele document. Het document mag meestal niet langer dan 1 jaar geleden zijn afgegeven.

Documenten

Geboorte-akte

Ik vraag voor u bij de Nederlandse of Spaanse autoriteiten dit document op.

Verklaring van ongehuwd zijn

Een verklaring van ongehuwd kan ik voor u opvragen bij de burgerlijke stand. De Spaanse autoriteiten geven een dergelijke verklaring echter niet af aan mensen met de Nederlandse nationaliteit. Bij de notaris kan een eigen verklaring worden opgesteld. Deze eigen verklaring is niet afgegeven door een overheidsinstantie en is daarom niet vrijgesteld van legalisatie. De verklaring dient te worden voorzien van een apostille.

Huwelijksakte

Ik vraag voor u bij de Nederlandse of Spaanse autoriteiten dit document op.

Echtscheidingsakte

Ik vraag voor u bij de Nederlandse of Spaanse autoriteiten dit document op.

Overlijdensakte

Ik vraag voor u bij de Nederlandse of Spaanse autoriteiten dit document op.